Garanti

Vi følger norsk lovgivning vedr. garanti på våre produkter.

Ekstra GARANTI gis på noen av våre produkter der dette er spesielt merket.

5 års GARANTI på noen av våre roll-up kassetter gjelder bare kassetten.

VIKTIG! Det må ikke være synlige skader eller fuktighet i eller på kassetten for at garantien skal gjelde.